Kahepoolne tasaarvestusMitmepoolne tasaarvestus Mitmepoolne tasaarvestus nõude loovutamisega  
1. Aeg-ajalt (soovitavalt 3x kuus) lae üles nõuded (müügiarved) siin.   
 --1a. (Soovi korral) määra allahindlus oma loovutatavale nõudele.
 - -1b. Võta vastu nõude loovutuse ettepanek. Huvi korral kinnita ettepanek. 
2. E-posti teel saabuvad teile tasaarvestuse ettepanekud. Huvi korral kinnita valikud. 
 --2a. Allkirjastage escrow leping loovutuse hinna maksmiseks. Nõude ostja maksab nõude loovutamise hinna claimsnetting.com escrow/hoiukontole (kuni tasaarvestuse lõpetamiseni). 
3. Saatke tasaarvestuse teade.3. Sõlmige/allkirjastage saabunud mitmepoolne tasaarvestuse leping. 
 --3a. Claimsnetting.com vabastab nõude müüjale nõude loovutamise hinna. Kui tasaarvestus ei teostu, tagastab claimsnetting.com nõude loovutamise hinna nõude ostjale.
4. Esitage allkirjastatud teade/leping oma raamatupidajale raamatupidamiskannete teostamiseks. 
 Tasud
  
 Tasuta 0.25% igast tasaarvestatud nõudest. 
 0.25% igast tasaarvestatud nõudest + 2.5% loovutatud nõude hinnast (maksab ostja, loovutajale/müüjale tasuta).